Meditatiemiddelen

Een overzicht van (links naar) geleide meditaties en andere middelen om te gebruiken bij de training.

Goede bronnen voor geleide meditaties
Omdat je best een voorkeur mag hebben in de stem die je meditaties begeleidt, heb ik hieronder een paar verschillende voorbeelden gezet:
Rob Brandsma geleide meditaties
Mila de Koning geleide meditaties
Edel Maex geleide meditaties
De MindfulnessFabriek meditaties

Apps
Headspace
Plum Village
Breathwrk

Andere bronnen, ter verdieping en verbreding
30NOW meditatie-platform, soundcloud
Mind and Life Institute